Rosenstær - 50 fund (fra og med 2004 skal fund ikke forelægges SU)

22.05.1973

1 ad

Thy

24-26.05.1979

1 ad

Skagen

13.06.1989

1 ad

Skagen

03-21.08.1991

1 ad

Ræhr, Thy

31.05.1993

1 ad

Skagen

05-10.10.1993

1 1k

Liver Å ved Tornby Klitplantage

25.05.1995

1 2k

Skagens Gren

03.06.1995

1 ad

Byrum, Læsø

21.06.1995

1 ad

Kærup Holme, Vejlerne

06-15.06.1997

1 2k+

Kærup Holme, Vejlerne

09-16.05.1999

1 2k han

Skagen

17.10.1999

1 1k

Liver Å, Tornby Strand

27-30.05.2000

1 2k hun

Skagen

28-30.05.2000

1 ad han

Skagen

06.06.2000

ad han og 2k+ hun   

Skagen

09.06.2002

1

Vandplasken, Kærsgaard Strand

25-26.06.2002

1 ad han

Koldkær, Hals

25.06.2002

1 ad

Arup Vejle, Vejlerne

24.08-21.09.2002

1 1k

Agger Tange

24-27.08.2002

1 ad

Agger Tange

25.08-21.09.2002

1 1k

Agger Tange

16.09.2002

1 1k

Hanstholm Fyr

05.06.2002

1 3k+

Skagens Gren

06.06.2002

1 2k+

Skagens Gren

06.06.2002

1 2k+

Skagen, Flagbakken

07.06.2002

1 2k+

Skagens Gren

26.05.2003

1 3k+

Skagens Gren

04.06.2003

1 3k+

Skagens Gren

08-10.07.2003

1 3k+

Agger Tange

16-24.07.2003

1 ad han

Klitmøller (muligvis samme)

13-21.10.2003

1 1k

Revlbuske, Skovsted

15.08.2004

1 1k

Skagens Gren

29.08.2004

1 1k

Ulvedybet

01 og 03.10.2004   

1 1k

Skagen by

04.10.2004

1 1k

Bedsted, Thy

20.06.2005

1 2k R

Hanstholm

04.09.2005

1 1k + 1 2k

Agger Tange

23.09.2005

1 1k S

Agger Tange

08.10.2005

1 1k

Hirtshals Fyr

12.09.2006

1 1k TF

Skagens Gren

22.05.2007

1 ad

Sæby Havn

29.05.2008

1 ad TF

Skagens Gren

31.05.2008

1 ad TF

Skagens Gren

03.06.2008

3 ad TF

Skagens Gren

05.06.2008

2 ad TF

Skagens Gren

06.06.2008

1 ad NØ

Skagen, Reservatet

08.06.2008

1 ad T

Skagens Gren

07.07.2008

1 ad R

Agger Tange

23.08.2008

1 ad R

Agger Tange

11.06.2009

1 ad

Agger Tange