Af Søren Poulsen

FELTNYT er en kort beskrivelse af de foregående 3 måneders højdepunkter på fuglefronten i det nordjyske.

Perioden der dækkes denne gang er 1/1 – 31/3 2014.


Bortset fra en kort kuldeperiode i januar og starten af februar, blev vinteren 2013/14 den 5. varmeste målt i meteologisk tid. Det betød også mange tidlige forårsankomster på fuglefronten – især da marts bød på usædvanligt lunt vejr først på måneden. Atlas-projektet blev skudt i gang 1/3 og det fik mange med kikkert og notesbog ud i kvadraterne. 

Ismågen, der dukkede op i Hanstholm 18/12, fornøjede med sin forekomst indtil 9/1, hvorefter den forsvandt. Det andet hvid-under på havnen, Sneuglen, der blev opdaget 21/12, forsvandt efterhånden længere og længere ind i Hanstholm Reservatet, og blev set sidste gang 7/1. Men helt færdig med Sneugler var vi ikke i det nordjyske. Der dukkede flere op – måske med gengangere imellem: 9/2 1 2k Rubjerg Knude, 27/3 1 2k han Skørping, 28/3 1 Hanstholm og 28-29/3 1 2k han Højen og Nordstranden, Skagen. Hvidsisken-invasionen fortsatte rundt omkring i landskabet med sidste indtil videre 7/3 1 Hirtshals. Hvidvinget Korsnæb kunne også stadig ses i denne Felt-nyt periode og især trækstederne (læs Skagen) med flest 25/2 9 Grenen.

Vinteren og det tidlige forår bød på et par store overraskelser. En Dværgværling holdt til ved en snedækket have i Mønsted 27-31/1. En art som normalt kun findes september og oktober, dog med en enkelt forekomst i november. Hanstholm og Skagen har taget sig af de få fund, så både tidspunkt og sted inde i landet, er ret usædvanligt. Under Atlas-undersøgelse i Tornby Klitplantage fandt Kurt Prentow 28/3 en Blåstjert! Denne østlige art med nærmeste bestand i Finland og nordlige Sverige, kunne ses indtil 29/3. Det er 7. nordjyske fund. Af andre mere usædvanlige arter kunne en adult Dværggås 24-25/3 ses Nørrekær Enge sammen med Kortnæbbet Gæs og Bramgæs. Dværggæs er ikke årlige i landsdelen. Den grønlandske race af Blisgåsen, Grønlandsk Blisgås, er set 21/2+2/3 Læsvig, Vejlerne og 28/2 1 Lille Vildmose. Høgeugle optrådte med 5-6 eksemplarer i vinterens løb, men eneste fra denne Felt-nyt periode var 31/1 1 Troldkær, Råbjerg Enge. 16/3 1 (ad?) Jagtfalk Møllesøen, Ulvedybet er eneste SU-rovfugl i denne omgang. Islom 4/2 1 ad R Nordstrand, Skagen, 3/3 1 2k R Roshage, 22-23/3 1 ad R Nordstrand og 27/3 1 ad NØ Hirtshals. Hvidvinget Måge er set i hele perioden i Hanstholm med max. 2 ex/obsdag og max. 2 ex/obsdag Skagen. 30/3-5/4 blev en ringmærket Hvidvinget Måge set og aflæst i Skagen. Den viste sig at være ringmærket 19/3 2013 ved en losseplads 85 km nord for London. Thorshane 5/1+8-14/2 1 Roshage.

Et lille udpluk af store forekomster i årets tre første måneder: Sule 25/3 2108 N Asaa – største forekomst i indre danske farvande?, Kortnæbbet Gås 15/3 15.863 Bygholm Vejle, Blisgås 10/3 R 802 Egebaksande – generelt mange gæs denne vinter. Hvinand 8/3 8860 Hjarbæk Fjord, Havørn 24/3 10 Lille Vildmose – største nordjyske rast-forekomst?, Stor Flagspætte 10/3 48 YF Vester Lovnkær, Skærpiber 12/3 36 R Bygholm Vejle, 16/3 36 R Skagen Havn, Bjergpiber 5/2 20 Selbjerg Vejle, Sortrygget Hvid Vipstjert 20/3 9 Ræhr, Stor Korsnæb 4/3 105 TF Grenen.

Tidlige ankomster (eller overvintrende): Sortklire 14/2 1 TissingVig, Lille Præstekrave 20/3 1 Viskum, Sildemåge 4/1 1 Bygholm Vejle, Fjordterne 30/3 1 Kogleaks, Almindelig Kjove 13/1 1 Grenen, Storkjove 6/1 1 Nordmandshage, Fiskeørn 8/3 1 Sæby, Rørhøg 10/1 1 Selbjerg Vejle, Gransanger 11/1 1 Østerild Fjord, Gærdesanger 1/1 1 Grenen, Bysvale 30/3 3 Tømmerby Fjord, Landsvale 9/3 1 Bratten,  Rødstjert 30/3 1 Telling, Løvsanger 31/3 1 Skørping.