Polarlomvie, Grenen, 19.12.2014
foto: Knud Pedersen

Af Søren Poulsen
FELT NYT er en kort beskrivelse af de foregående tre måneders højdepunkter på fuglefronten i Nord- og Nordvestjylland.

Et meget mildt efterår med høje temperaturer til langt ud på året, gav flere sene forekomster af Afrika-trækkere. Den ventede Mellemkjove-invasion indtraf, og så vil det sidste kvartal også blive husket for de mange Thorshaner. Kun én større sjældenhed og ingen invasionsarter (minus Thorshane/Mellemkjove) kunne det sene efterår byde på.


Mange Suler sent på året

Lille Stormsvale 26/10 1 Grenen, Stor Stormsvale 27/10 2 S Ørhage, 29/10 3 V Roshage Sodfarvet Skråpe 1/10 - 8/12 10 Skagen, 21/10 1 Nordmandshage, 26/10 1 SV Ørhage. Sule 23/12 790 NV Grenen, 29/10 608 V Roshage, Mallemuk 29/10 348 V Roshage, 24/12 521 Grenen.

Rødstrubet Lom 29/10 566 V Roshage, Islom 14/10 1 Agger Tange, 29/10 3 V Roshage, 1/11 1 V Roshage, 17/10-21/12 14 Skagen, 11/10 og 28/11 2 Hirtshals. Hvidnæbbet Lom 17/10 4, 1/11 1, 2/12 1 Grenen. Nordisk Lappedykker 11/11 10 Selbjerg Vejle.

Sølvhejre Vejlerne har haft op til 9 i perioden. Desuden 11/10-26/10 op til 2 Viskum, 13-4/11 1 Vejrum Vestsø samt 18/10 1 Ø, 25/10 1 Torsager og 3/12 1 Aså. Eneste Silkehejre 2/10 1 Bygholm Vejle. Meget sene Skestork 9/12 2 Lønnerup Fjord, 11/12 1 Arup Vejle, 15/12 1 Nors Sø, 20/12 1 Pytodde. Kan være de samme 2, som bevæger sig rundt i området.


SU-and og pænt med Knortegæs i Limfjorden

Lysbuget Knortegås 27/11 2500 Egholm-Kytterne. Taffeland 11/10 1250 Østerild Fjord. Spidsand 4/10 1850 Agger Tange. Rødhovedet And 4/10 1 hun og 14/10 1 par Agger Tange. Hvidøjet And 4-5/10 1 hun Doverkil i den vestlige del af Limfjorden. Rustand 5-11/10 1 Lille Vildmose, 26/12 1 Lovns Bredning. Vejler-totaler fra 11-12/11: Skeand 807, Knarand 494, Krikand 15.760!!

Sene forekomster af Rørhøg 23/11 1 Glargårde, 2/12 2, 21/12 1 Vejlerne. Mange Havørn i Vejlerne - 12 optalt på totaltælling af området 16/12. Fiskeørn 2/11 1 Rettrup Kær og 8/11 1 Kærup Holme er igen sene forekomster.

Vandrikse 3/12 12 Grenen er et stort antal for vintermånederne.


Danmarks rekord af Thorshane


Thorshane, Skallingen (arkivfoto)
Foto: Lars Grøn

En lidt sen Tredækker 9/10 1 Ulvedybet og en MEGET sen Tinksmed 9/12 1 Nibe Havn, som nok skal omkring SU. Efterårets influks af Thorshane blev set følgende steder: 9/10-26/12 8 Skagen, hvor der 25/11 blev set 3. 11/11 1 Hirtshals Havn, 30/10 1 Als Odde, 6/10 1 Agger Tange, 25/10-13/11 op til 6 27/10 Roshage, hvilket er Danmarksrekord for største flok, 31/12 1 ad. Bygholm Vejle – alle andre er benævnt 1K fugle. Stribet Ryle 19/10 1 Lille Vildmose. Endnu en sen vadefugl er Småspove 12/10 2 Agerø, Hjejle 11/10 imponerende 40.000 Arup Vejle. Odinshane 19/10 1 Lille Vildmose igen en efternøler.

Sorthovedet Måge 4/10 8 Ø Roshage er mange, men arten bliver mere og mere almindelig på vores breddegrader i disse år. Middelhavssølvmåge 2-4/10 1 ad. og 14/10 1 1K Hanstholm Havn, 20/10 1 2K Grenen. Årets store invasion af Mellemkjove blev registret fra de sædvanlige havfugletræksteder i hele landet. Især den allersydligste del af landet fik mærket invasionen, men nordjyske lokaliteter som Skagen og Nordmandshage fulgte godt med. Mellemkjoverne toppede i oktober, men der blev set fugle året ud. Efterårets største blev 17/10 24 1K S Nordmandshage. Kun en enkelt Hvidvinget Måge 22/12 1 1K Højen, mens Dværgmåge 10/10 155 Grenen er pænt mange.


Mange Alkefugle i Skagen og specielt én skilte sig ud fra mængden

Periodens største sjældenhed blev en Polarlomvie 19/12 1 1K Grenen. Den blev opdaget ved bunkerne syd for Grenen, men først endelig bestemt på fotos. Tilrejsende genfandt den ikke den følgende dag, så kort visit. Det er 5. nordjyske fund, hvis den bliver godkendt. Lomvie 6/12 7348 Grenen, Alk 29/10 6200 Grenen.

Mildt vejr har holdt på Huldue 30/12 1 Grenen og 2 Nørreådalen. Ringdue 14/10 24.740 trækkende Ø (Nørreådalen).


Småfugle, hvor sidste afrejsedato for længst var overskredet

Meget sen Mursejler 10/11 1 Grenen og det samme kan man sige om Rødrygget Svale 2/11 1 1K Grenen, Landsvale 23/11 1 Tranum Strand, Digesvale 2/11 1 Grenen.

Storpiber 17-18/10 2 Tranum Klit, 2/11 1 Grenen. En fugl, som næppe slipper igennem nåleøjet hos SU (iflg observatørerne): Tajgapiber 4/10 1 S Agger Tange. Mange Bjergpiber 27/12 40 Bygholm Vejle, 2/11 40 Grenen, og en sen og fåtallig (efterår) Sortrygget Vipstjert 11/10 1 han Grenen.

Danmarks andet(?) vinterfund af Rødstjert 14-15/12 1 han Vesterø Havn. Stort træk fra usædvanlig lokalitet: Vindrossel 18/10 6023 S Vejgård og igen igen en usædvanlig sen Ringdrossel 28/12 1 Thisted. Ligeledes en Bynkefugl 9/11 1 Arup Vejle, som blev længere en ventet.

Periodens forekomster af Hvidbrynet Løvsanger 2/10-7/11 6 Grenen, 4-5/10 1 Hanstholm Fyrhaver, 5/10 1 Lild Strand, 11/10 1 Viborg og 1 Pandrup, 14/10 1 Agger Tange. Høgesanger 8/10 1 Grenen kan tilføjes til de 8, som ellers blev set i det nordjyske i august/september. Sen syngende Løvsanger 25/10 1 Øster Tversted. Fugl med karakter af Ørkengærdesanger 9/10 1 Hanstholm Fyrhaver. Pænt mange Rødtoppet Fuglekonge rundt omkring, men flest 4/12 4 Nors Sø. Fuglekonge toppede trækket med 21/10 540 S Nordmandshage, mens Korttået Træløber 11/10 1 Hanstholm Fyrhaver kun var andet fund fra den lokalitet.

Flere detaljer kan læses i Nordjyllands Fugle til foråret 2015.